Selecteer een pagina

Privacy-statement | Stichting Huize Filia 

Wij hechten waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij behandelen jouw gegevens altijd vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van het contactformulier. De naam en mailadres worden opgeslagen, om je zodoende te kunnen antwoorden op de gestelde vragen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@huizefilia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huizefilia.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Web- en appstatistieken

Deze website maakt gebruik van statistieken. Hiervoor wordt het softwareprogramma “Google Analytics” gebruikt. Met dit programma kunnen we gegevens analyseren en kunnen de website en app nog beter op bezoekers en gebruikers afgestemd worden. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden doorgegeven.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies op de pagina’s van huizefilia.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • het adres van jouw internetprovider;
  • de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox) voor het bezoeken van deze website;
  • het tijdstip en de duur van je bezoek;
  • welke pagina’s je hebt bezocht.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor de verwerkelijking van de hierboven genoemde doeleinden of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@huizefilia.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wijziging privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement op ieder door haar gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit privacyreglement worden hier gepubliceerd.

Stichting Huize Filia

Wellerzandweg 12

8314 PZ  BANT

info@huizefilia.nl